TIPS BIJ STORINGEN DIE U ZELF KUNT OPLOSSEN

Bijvullen CV-ketel

Cv-ketel dient bijgevuld te worden indien de druk minder dan 1 Bar. bedraagt. Dit kunt u zien op het schermpje of display van de ketel. Bij oudere cv-ketels zit een aparte druk- meter. Voordat u de cv-ketel bijvult, mag de temperatuur in de cv-ketel niet hoger zijn dan 40º Celsius. Ook dit wordt aangegeven op het schermpje of display van de ketel. Als dit zo is, trek dan de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact. Nu kunt u de vulslang op de tapkraan van de drinkwater-installatie aansluiten. Gebruik nu een emmer om de vulslang vol met water te krijgen, zodat er geen lucht in de vulslang zit. Draai nu de dop van de vul-/aftapkraan van de cv-installatie eraf nadat u zich verzekerd heeft van de gesloten toe- stand van de vul-/aftapkraan, sluit hier de andere zijde van de vulslang op aan.

Nu de tapwaterkraan van de drinkwaterinstallatie openen en hierna de vul-/aftapkraan van de cv-installatie een kwart slag openen. Als de drukmeter van de cv-installatie 2 Bar. aangeeft, sluit u beide kranen, koppelt de slang af en draait u de dop van de vul-/aftap- kraan weer terug. Hierna kunt u weer de stekker in het stopcontact steken en zal de cv-ketel weer operationeel zijn.

Indien u dit meerdere keren per jaar zult moeten doen, dan kunt u het beste contact met ons opnemen, aangezien normaliter dit 1 x per jaar moet geschieden.

RESETTEN

Op de meeste moderne ketels zit een Reset-knop op de electronische besturingskast, bij een storing die zich laat resetten kunt u de Reset-knop 1 x plm. 2 à 3 seconden ingedrukt houden en zal de cv-ketel een opstart-procedure beginnen.

Als u dit meerdere malen per jaar moet doen, dan kunt u het beste contact met ons opnemen.

KAMERTHERMOSTAAT

Denkt u aan het tijdig vervangen van de batterijtjes in de kamerthermostaat, indien deze gevoed worden door batterijen. Niet in alle kamerthermostaten zitten n.l. batterijen.

ONDERHOUD

Geen overbodige luxe. Laat bij oudere cv-ketels 1 x per jaar onderhoud verrichten. Bel ons! Bij nieuwere ketels volstaat een onderhoudsbeurt van 1 x per 1 ½ jaar. Bel ons! Hiermee blijft uw cv-ketel betrouwbaar en veilig en kunnen kleine probleempjes niet groot worden, wat u de nodige kosten bespaart.